Hvordan kan kunst være eller bli politisk? av Alan Read og Cecilia Sjöholm

Er det gjennom kunstobjektet, kunstneren, kuratoren (konteksten) eller tilskueren (subjektet)?

Hva er kunstens mulighet til å skape eller adressere solidaritet og fellesskap?

Cecilia Sjöholm og Alan Read diskuterer spørsmålene gjennom seks brev som de har sendt hverandre.

Alan Reads første brev til Cecilia Sjöholm:

Cecilia Sjöholms første brev til Alan Read:

Alan Reads andre brev til Cecilia Sjöholm:

Cecilia Sjöholms andre brev til Alan Read:

Alan Reads tredje brev til Cecilia Sjöholm:

Cecilia Sjöholms tredje brev til Alan Read:

Featured Posts
Recent Posts