Staten og den vonde ikke direkte demokratifremmende kunsten av Kristian Meisingset og Øyvind Varkøyr

Kristian Meisingset og Øivind Varkøy diskuterer hvordan staten fremmer ikke demokratisk kunst i seks brev de har skrevet og sendt hverandre.

Kristian Meisingsets første brev:

Øivind Varkøys første brev:

Kristian Meisingsets andre brev:

Øivind Varkøys andre brev:

Kristian Meisingsets tredje brev:

Øivind Varkøys tredje brev:

Featured Posts
Recent Posts