KONGRESSEN 30. juni - 1. juli kl 10-22.00

Sted: Langøyene, Oslo. DNT sitt hus. 2 dagers seminar. Påmelding til seminaret er påkrevd.

30. juni kl 10-22.00.

1. juli kl 10-18.00.

1. juli kl 18.00. Felles samling med diskusjon, mat og visning. Åpent for alle (ingen påmelding).

Påmelding: post@motoffentlighet.no

Dialektikk: hvordan antagonisme strukturerer transformasjon

Eller: hvem er redd for kulturmarxisme?

I dette seminaret inviterer festivalen TOpublic til performativt seminar i regi av 6 medlemmer i det russiske kunstnerkollektivet Chto Delat. Siste dag er det felles samtale og visning åpent for alle. Seminaret er viet til transformasjon – politisk, sosialt og menneskelig, tradisjonelt hva folk kaller dialektikk. Det er det som Bertolt Brecht en gang kalte – The Great Method, i boken Me-ti, The Book of Changes (Me-ti, Buch der Wendungen, Suhrkamp, 1983). Chto Delat består av ulike individuelle kunstnere – lyrikere, koreografer, film-skapere og filosofer – med svært ulike posisjoner som har til felles en spesiell dialektisk tilnærming som de vil dele i seminarene gjennom veksling mellom samtaler og performative øvelser.

Hva betyr det å praktisere dialektikk i dag når det har blitt populært å erstatte det med spekulasjoner om tilbaketrekning, elitisme og reaksjoner som fornekter konfronterende opposisjon (antagonisme) i en ideologisk og politisk kamp?

Dialektikken er å vise enkle ting komplisert og kompliserte ting enkelt – den hjelper oss å navigere i opplevelse av verden som rotete og kaotisk, til å finne opposisjoner, se på utvikling av hendelser som prosess, og akseptere de uunngåelige forandringene. Det handler også om forening av teori og praksis, potensialet i å forbinde ting som i sin fremtredelse synes ikke å ha felles grunn for i stede å skape et bredere og mer komplekst bilde av verden.

Тогда может – såkalt kulturmarxismen er større en som så

Som bakgrunn for KONGRESSEN er det viktig for meg å fremheve at dialektikken er nøkkelelementet i møte med kritikk av den såkalte ”kulturmarxismen” utdyper Dmitry Vilensky (leder av Chto Delat). En kritikk som hevder ”kulturmarxismen” er intellektuell bevegelse der kulturelle, kunstneriske og politiske alternativer dominerer i en-dimensjonal tenkning. Den ”form for konspirasjon” kritiseres også for å være drivkraften i å fremme verdiene feminisme, multi-kulturalisme, homofile og transseksuelles rettigheter, og ateisme som forsøk på ”å ødelegge” det tradisjonelle Europa. Noen ganger dreper disse angrepene – slik det skjedde da Ander Breivik myrdet unge sosialdemokrater på måter som minner om spøkelser fra fortidens ideologiske kamper.

Han hadde rett i ett faktum, mener Dmitry, på tross av det forvridde verdensbildet det ble fremmet innenfor; nemlig at sann dialektikk gir ingen sjanse for fortsettelse på eldre verdensbilder. Men i dag er vi mer konfrontert av den neo-liberale realiteten ”which melt all that was solid into the air” og som med det demonstrerer et nytt hegemoni, enn av høyrevridde mordere.

I følge Chto Delat inkluderer kulturpolitikken på venstresiden politisering av kultur og å assosiere til sosiale utopier og sosial kritikk. Dialektikken kan hjelpe oss å bygge ”to-dimensjonale” (Marcuse) bilder av samfunnet som involverer idealer, forestillinger om utviklingsløp og urettferdighet som ikke kan legitimeres. Vi vet imidlertid fra Carl Schmitt, Chantal Mouffe og Jacques Rancière, sier Dmitry, at det politiske i reel forstand innebærer polemikk og antagonisme. Det er imidlertid ikke alene et dialektisk perspektiv. Fordi dialektikk og det ståstedet innebærer i tillegg et siktepunkt mot forandring, hvor antagonisme skyver oss i retning av mulige, men usette vendepunkter. Med KONGRESSEN inviterer TOpublic og Chto Delat til performativt seminar som utforsker disse temaene.

Chto Delat er representert på Langøyene i KONGRESSEN med:

Dean Artiom Magun – professor i demokratisk teori ved Fakultetet for Politikk og sosiologi på Universitetet i St. Petersburg, grunnleggende medlem av Chto Delat kollektivet, forfatter av bøkene Unity and Solitude: The Course of Modern Political Philosophy (NLO, 2011); Politics of the One: Concepts of the One and the Many in Contemporary Thought (Continuum, 2013); Negative Revolution. Modern Political Subject and its Fate after the Cold War (Bloomsbury 2013).

Oxana Timofeeva – senior forsker ved Institutt for filosofi ved Det Russiske Vitenskapsakademiet (Moskva), og stipendiat ved Humboldt Universitet i Berlin, medlem av kunstnerkollektivet Chto Delat. Hun er forfatter av bøkene: History of Animals: An Essay on Negativity, Immanence and Freedom; (preface by Slavoj Žižek, NLO, Moscow 2008) og Introduction to the Erotic Philosophy of Georges Bataille (NLO, Moscow 2010).

Alexander Skidan – en av de fremtredende poetene i sin generasjon, vinner av den russiske prisen for “top-ti” poesi “Red Shifting” i 2006 (oversatt til engelsk av Ugly Duckling Press). Som poet, kritiker, essayist og oversetter er han blant politisk engasjert lyrikere som er en ny avant garde samlet i dagens St. Petersburg. Han er forfatter av fire utgitte kritiske essay, i det siste Theses Toward Politicization of Art (2014), og han er ko-redaktør for et av de mest innflytelsesrike magasiner om litteratur i Russland “The New Literary Observer” og medlem av kunstnerkollektivet Chto Delat.

I tillegg er grunnleggerne av Chto Delat kollektivet Tsaplya Olga Egorova – filmregissør og kunstner; Nina Gasteva – koreograf og performancekunstner; Dmitry Vilensky – konseptkunstner filmkunstner og fotograf – som har gjennomført en rekke teaterprosjekter/seminarer/kunst eventer internasjonalt, med i seminaret.

Chto Delat (What is to be done?) er et kollektiv som ble grunnlagt i 2003 i St. Petersburg av en gruppe kunstnere, kritikere, filosofer og forfattere fra St. Petersburg, Moskva og Nizhny Novgorod med målsetningen å forene politisk teori, kunst og aktivisme. http://chtodelat.org

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square