Kjersti Lersbryggen Mørk

stipendiat ved Norsk barnebokinstitutt og Universitetet i Oslo.

Bakhtin, Mikhail: Latter og dialog, Oslo: Cappelen akademisk, 2003.

Dahle, Gro og Svein Nyhus: Sinna Mann (bildebok), Oslo: Cappelen, 2003.

”Den var kjedeli. Fordi jeg liker mer voldlie ting”:

http://sveinnyhus.blogspot.no/2011/04/billedbokskolen-54-overraskende.html

Killi, Anita: Sinna Mann (kortfilm), Dovre: Trollfilm, 2009.

http://www.trollfilm.no/new/nor_sinna_1.html

Foucault, Michel: Discipline and Punish. The Birth of the Prison, London: Allen Lane, 1977.

Haq, Iram og Endre Skandfer: Skylappjenta (bildebok), Oslo: Cappelen Damm, 2009.

Haq, Iram: Skylappjenta (kortfilm), Oslo: SF Norge og Storm Studios, 2009.

https://vimeo.com/59147477

Higonnet, Anne: Pictures of Innocence.The History and Crisis of Ideal Childhood, London: Thames and Hudson, 1998.

Juncker, Beth: Om processen. Det æstetiskes betydning i børns kultur, København: Tiderne skifter, 2006.

K, Oscar og Dorte Karrebæk: Lejren, København: Høst & Søn, 2011.

Kidd, Kenneth: “´A´ is for Auschwitz: Psychoanalysis, Trauma Theory, and the Children´s Literature of Atrocity”, i Children´s Literature, vol. 33, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2005.

Lie, Rasmus og Tonje Strøm: Lita grøn grasbok, Oslo: Samlaget, 1972.

”Den politiske barneboka”

http://www.nbuforfattere.no/2012/03/15/den-politiske-barneboka/

Loe, Erlend: Kurtby, Oslo: Cappelen Damm, 2008.

”Skole advarer mot Loes ¢Kurtby¢-bok”

http://www.dagbladet.no/2009/05/20/kultur/litteratur/erlend_loe/knutby/6321604/

Melli, Aleksander: Barneregjeringen, Oslo: Cappelen Damm, 2008.

Rudd, David: ”Theorizing and Theories. How Does Children´s Literature Excist?”, i Understanding Children´s Literature, Peter Hunt (red.), London: Routledge, 2005.

Skomsvold, Kjersti Annesdatter: Meg, meg, meg, Oslo: Aschehoug, 2015.

Tan, Shaun: The Arrival, London: Hodder Children´s Books, 2006.

http://www.shauntan.net/books/the-arrival.html

Tinnen, Kari og Mari Kanstad Johnsen: Barbie-Nils og pistolproblemet, Oslo: Gyldendal, 2011.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square