Ragnhild Evang Reinton

Professor i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo.

Th.W.Adorno, «Tale om lyrikk og samfunn», i Moderne litteraturteori. En antologi, ved Atle Kittang m.fl., Universitetsforlaget 2003

Walter Benjamin, «Surrealismen» i Skrifter i utvalg II, ved Arild Linneberg og Janne Sund, Vidarforlaget 2014

Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det litterära feltets uppkomst och struktur, Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm 2000

Jacques Rancière, «Estetikken som politikk», i Estetiske teorier. En antologi, ved Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg, Universitetsforlaget 2008

Jacques Rancière, The Politics of Literature, Polity Press, Cambridge 2011

Øyvind Rimbereid, Solaris korrigert, Gyldendal 2004

Svetlana Aleksijevitsj, Krigen har intet kvinnelig ansikt, Kagge forlag 2014

W. G. Sebald, Austerlitz, Gyldendal 2004

Toni Morrison, Beloved, Vintage, London 1997

Alain Resnais/Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, film 1960

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square