Ceci n'est pas une mère*

Dag 2

Siden p-pillen ble allment tilgjengelig i Norge i 1967 er alderen på førstegangsfødende steget betraktelig. I våre dager er det blitt viktigere å planlegge karrieren enn å lytte til livmorens biologiske signaler om at den er klar til å motta et befruktet egg. Pragmatiske motiver dominerer over kroppens biologiske signaler.

Den rådende oppfatningen er at yngre mødre generelt sett har lavere utdanning, mindre stabile personlige forhold og er mer tilbøyelige til å ha dårligere sosioøkonomiske kår enn kvinner som får barn senere. Risikoen for å få et barn med genetiske lidelser øker imidlertid med mors økende alder. Kvaliteten på morsmelken blir betraktelig dårligere.

* Dette er ikke en mor

Fra 29. juni - 7. juli viser Dries Verhoeven ni aktuelle unntak fra regelen. Apent daglig fra klokken 13-18, Torggata 1 i Oslo sentrum.

Diskuter med oss her på bloggen.

English:

Ceci n’est pas une mère*

Since the contraceptive pill became publicly available in Norway (1967), the age at which women have children has increased dramatically. Nowadays, planning a career has become more important than listening to the uterus’s biological signal that it is ready to receive a fertilised egg. Pragmatic motives prevail over the biological signals that the body exerts.

The idea prevails that young mothers generally have lower education levels, have less stable relationships and are more likely to have a socio-economic disadvantage. However, the risk of genetic disorders in the child grows as the mother’s age increases. The quality of breast milk diminishes noticeably.

* This is not a mother

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square