Ceci n’est pas de l’amour*

Når man berører en persons nakne hud, sendes signaler til cerebellum, den delen av hjernen som kontrollerer følelser. Barn trenger denne fysiske kontakten for å skape et nært forhold til sine omsorgspersoner. Fedre er mer tilbakeholdne enn de var på 1980- og 90-tallet når det gjelder å vise sin kjærlighet til barna sine offentlig. Fedre er stadig mer bevisst at berøring også kan aktivere seksuelle følelser eller oppfattes slik av andre. Fysisk kontakt mellom kvinner og barn oppfattes derimot ofte som betryggende.

* Dette er ikke kjærlighet

Fra 29. juni - 7. juli viser Dries Verhoeven ni aktuelle unntak fra regelen. Åpent daglig fra klokken 13-18.

Diskuter med oss på www.topublic.no

By touching a person’s bare skin, signals are sent to the cerebellum, the part of the brain that controls emotions. Children need this physical contact in order to become attached to their educators. Fathers are more reticent than they were in the ‘80s and ‘90s concerning public display of affection towards their children.

There is an increased consciousness that touching can also activate sexual feelings in them, or be perceived as such by the outside world. Physical contact between women and children, on the other hand, is often seen as reassuring.

* This is not love

From 29 june - 7 July Dries Verhoeven showcases nine current exceptions to the rule. Open daily from hrs. 13.00-18.00

Discuss with us on www.topublic.no

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square