Ceci n'est pas une mère - Dette er ikke en mor. This is not a mother. Dag 2.


(English underneath)

Det er mange unge kvinner som omringer glassboksen i dag. Den andre dagen med et nytt unntak fra regelen. I dag møter jeg unge nysminkede ansikter med store øyne og måpende uttrykk mot den spinkle jentas struttende mage. Inne i glassboksen stående i fargerike plastikkballer med pop på øret, står jenta lett vrikkende med et lite uutgrunnelig smil. Hun setter seg, kjærtegner og stryker over magen, hviler seg, ser på de som stopper opp, stadig med et lite monalisa smil... "Dette ser ikke bra ut. Hun kan ikke være gammel" ? (Jeg nikker bekreftende) "Har de lov til dette her, hvem gjør noe sånt?, De må ha tillatelse !" (Jeg nikker meg enig med mannen, rundt de 50, norsk, - Jeg sier hun ser da fornøyd ut? Mannen går). "Det er veldig spesielt" (To unge kvinner, lyse, snakker sørlandsdialekt, står lenge, lenge og ser på den gravide jenta der inne i glassboksen. Jeg spør hva de tenker om dette, de gjentar); "Det er veldig spesielt" (Jeg tenker de reagerer spesielt også, tårer renner, sminken renner.. ) "Det er reklame for kondom" (To unge raske menn, dresskledde, går fort forbi meg) "Hun der er ikke gravid" (Norsk middelaldrende dame, gir en kort definitv kommentar til meg) " Det er mot abort" (Tre unge menn tolker teksten på boksen) "BRA!!" ( Så snur de seg og går fort videre) "Harru pult?!!" (Narkoman mann, veldig blek og tynn, går med to krykker, roper inn til jenta. Hun ser på ham, stadig monalisa smil; Boksen er lydtett, hun hører ingenting fra dem utenfor) "Typen har stikki a? vakke no bra allikavæl" (Persiennene går ned og mannen blir aggresiv, slår i boksen med krykkene - jeg vurderer å gå bort og sankke med ham, men han fjerner seg, mumlende og bannende. Jeg håper ikke jenta synes det var for ubehagelig der inne i den lukkede boksen) ) "Hun veldig pen, veldig ung, veldig pen" (Vetnamesisk mann prater lenge til meg, på gebrokkent norsk, spør hva dette er. Jeg sier han kan lese på teksten der på boksen, men nei han kan ikke lese norsk, jeg sier det står også på engelsk, men nei han leser heller ikke det sier han. "Hva dette er"? (jeg sier det er kunst... art... nei han kjenner ikke de ordene. Han har bodd 35 år i Norge sier han) "Kunst noe dårlig" (nei jeg sier kunst kan også være bra, noen ganger dårlig) "I Vietnam mange barn, i gamle tider Nord Norge mange barn!" (Jeg nikker smiler og oppdager at jeg har miset mobilen min med sertifikat og bankkort. Jeg mistenker med det samme romfolkene som står rundt glassboksen) En stund senere har jeg fått mobilen tilbake fra en ærlig portugisisk mann som fant den like ved glassboksen, jeg skammer meg over å forhåndsdømme en gruppe av menneskene som stopper opp for å se en gravid ung jente.) En romkvinne står rett foran jenta i boksen. Det er noe spesielt med henne, et intenst blikk på jenta , hun står lenge lenge med pappkoppen ned, hun stryker seg også over magen, akkurat slik jenta i boksen gjør. Romkvinnen har tårer i øynene, - som jenta med sørlandsdialekt. Det har vært en spesiell dag

Ceci n'est pas une mère. This is not a mother.

Many young women flock around the glass box today; the second day, a new exeption to the rule.

Today I meet many young, heavily made up faces with wide-eyed gapes at the young petite girl’s pregnant tummy. Standing inside the glass box on top of brightly coloured plastic balls, listening to pop in a pink headset, she dances with a small mysterious smile. She sits down on a small chair, caresses and strokes her tummy and rests. She looks out at the passers by, all the while smiling a Mona Lisa smile. “This does not look good. She must be very young?” (I nod in acknowledgement)“Do they have permission for this? Who does such a thing? They must have permission!” (I agree with the man. He is a Norwegian of around fifty years of age. I say that she looks content? The man leaves.

“It is very special” (Two fair young women, speaking in South Norwegian dialect, look at the girl in the glass box for a very long time. I ask them what they think about it. They repeat; “It is very special”. I think to myself that their reaction is special also. Tears are running down their cheeks, mixed with make-up. “It’s an ad for condoms” (Two young men in suits and hurry. They rush past me)

“She’s not pregnant” (A Norwegian middle aged woman gives a short opinionated comment) “This is against abortion” (Three young men interprets the text on the glass box) “GREAT!” (They leave quickly down the street)

“Have you been fucking?!!” (A very pale and thin junkie, walking on crutches, shouts in at the girl. She looks at him with a Mona Lisa smile; the glass box is soundproof. She doesn’t hear anything from outside)

"Your guy left? No good after all?” (The metal blinds slide down and cover the box. The man bangs the box aggressively with his crutch. I consider whether to walk over and talk with him, but he leaves mumbling and swearing. I hope that the girl inside the glass box did not find the encounter too uncomfortable)

“She is very pretty, very young, very pretty” (A Vietnamese man talks with me for a long time. He asks in halting Norwegian what this is? I tell him to read the text on the box. He can’t read Norwegian. I say there is a text in English too, but he can’t read that either.)

“What this is?” (I say that it’s Art. No, he doesn’t know the word. He has been living in Norway for 35 years he says. ) “Art something bad”. ( I reply that Art can be good and sometimes bad) “In Vietnam many children, in old times many children in North Norway!” (I nod smiling and in that moment I discover that my mobile phone, driver’s license and debit cards are missing. I suspect the Romani people gathered around the glass box.)

A while later I have my phone and cards back thanks to an honest Portugese man man who found them right by the glass box. I am ashamed of myself for prejudging a group of people whp’ve stopped to watch a pregnant girl in a glass box.

A Romani woman stands right in front of the girl in the box. She has a special character, an intense look at the girl. She stays long, her begging cup hanging in her hand. She strokes her belly, like the girl in the glass box. The woman has tears in her eyes, like the the girl with the South Norwegian dialect before her. It has been a special day.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square