Ceci n’est pas la nature*

Dag 6

Et av grunnlagene for vestlige sivilisasjoner er skillet mellom mann og kvinne. Freud fremholdt at det første vi legger merke til når vi møter en ny person er om vi har å gjøre med en mann eller en kvinne. Når denne gjenkjennelsen ikke er automatisk, fører det til usikkerhet, irritasjon eller følelsen av glede og oppstemthet.

Siden mars 2016 har det vært mulig for nordmenn åendre kjønn i offentlige registre uten legediagnose. Dette i motsetning til land som f.eks. Argentina, India og Tyskland, der det ikke er mulig å bestemme seg for å være «nøytral». I løpet av de siste årene har det imidlertid vært en økende mangel på forståelse overfor personer med avvikende kjønnsidentitet, spesielt i religiøse kretser. Det er ikke enkelt for transseksuelle åfåjobb utenfor underholdningsbransjen.

* Dette er ikke naturen

Fra 29. juni - 7. juli viser Dries Verhoeven ni aktuelle unntak fra regelen. Åpent daglig fra klokken 13-18.

Diskuter med oss på www.topublic.no

Western civilization reasons according to the division man/woman; as stated by Freud, the first thing we take note of in every new encounter, is whether we are dealing with a man or a woman. When the recognition is not automatic, this leads to insecurity, annoyance or happy excitement.

Since March 2016 it’s allowed for Norwegians to change their sex in public registers without the diagnosis of a doctor. In contrast to f.e. Argentina, India and Germany one cannot decide to be “neutral”.

Over the past few years there has been an increased incomprehension towards people with deviant gender identities though, especially from the religious corner. It is not easy for transgender people to acquire jobs, unless they work in the entertainment industry.

* This is not nature

Between 29 june - 7 July Dries Verhoeven showcases nine current exceptions to the rule. Opened daily from hrs. 13.00-18.00

Discuss with us on www.topublic.no

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square