Ceci n’est pas notre désir*

Dag 7 En fysisk funksjonshemning har ofte en negativ effekt på seksuell tiltrekning. Dette er delvis kulturelt determinert: sosialt aksepterte idealbilder fester seg i hypotalamus: den delen av hjernen som kontrollerer seksuell tiltrekning. Det har også biologiske røtter: alle mennesker søker ubevisst å forbedre sin egen art gjennom reproduksjon, også kjent som naturlig utvalg. Han eller hun vil lete etter den partneren som virker best egnet for å kunne produsere sunne og fremgangsrike barn. Antallet kvinner som bestemmer seg for å avbryte svangerskapet når det oppdages en genetisk lidelse har økt det siste tiåret. * Dette er ikke vårt begjær Fra 29. juni - 7. juli viser Dries Verhoeven ni aktuelle unntak fra regelen. Åpent daglig fra klokken 13-18. Diskuter med oss på www.topublic.no

Day 7 A physical handicap often has a negative effect on sexual attraction. This is in part determined culturally: socially accepted ideal images nestle themselves in the hypothalamus: that part of the brain that controls sexual attraction. It also has biological roots: Every human being unconsciously seeks to improve his species through reproduction, the so-called natural selection. He or she will search for the partner that appears most suitable for the creation of healthy and successful children. The number of women that decides to interrupt their pregnancy following the discovery of a genetic defect has increased over the last decade. * This is not our desire From 29 june - 7 July Dries Verhoeven showcases nine current exceptions to the rule. Opened daily from hrs. 13.00-18.00 Discuss with us on www.topublic.no

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square