Ceci n`est pas notre désir - Dette er ikke vårt begjær. This is not our desire.


The text about the exception for today states:

Om dagens unntak fra regelen står det på tekstarket:

En fysisk funksjonshemning har ofte negativ effekt på seksuell tiltrekning. A physical handicap often has a negative effect on sexual attraction "HUN ER PEN DA, - NYDELIG JENTE ALTSÅ" (middelaldrende norsk par, hun til ham)

"SHE IS PRETTY; - WHAT A BEAUTIFUL GIRL" (a middle aged Norwegian couple, she tells him) Dette er delvis kulturelt determinert: sosialt akseptert idealbilder fester seg i hypotalamus: This is in part determined culturally: socially accepted ideal images nestle themselves in the hypothalamus: "MERKELIG, HELT GROTESK", "SOM I MIDDELALDEREN , SOM ET DYR I SIRKUS",

"WEIRD, REALLY GROTESQUE", "LIKE IN THE MIDDLE AGES, LIKE A CIRCUS ANIMAL", den delen av hjernen som kontrollerer seksuell tiltrekning the part of the brain that controls sexual attraction. "KUNNE BARE SETTE HATTEN FORAN OG DRA INN MASSE PENGER" (to middelaldrende norske menn)

"SHE COULD HAVE SET OUT A HAT ON THE GROUND AND EARNED A LOT OF MONEY (two middle aged Norwegian men) Det har også biologiske røtter: alle mennesker søker ubevisst å forbedre sin egen art gjennom reproduksjon , også kjent som naturlig utvalg. It also has biological roots: Every human being unconsciously seeks to improve his species through reproduction, the so-called natural selection. "IT`S VERY INTERESTING, GOOD TO TALK ABOUT THESE THINGS", " IS IT REAL ALCOHOL IN THOSE DRINKS"? "LOOKS LIKE SHE IS ENJOYING HERSELF" "WOULDN'T SEE THIS IN LONDON"! (to tenåringsjenter fra Wales og London) Han eller hun vil lete etter den partneren som virker best egnet for å kunne produsere sunne og fremgangsrike barn. He or she will search for the partner that appears most suitable for the creation of healthy and successful children. "SÅ PEN HUN ER" "MEN DET ER TRIST" "HUN KAN IKKE FÅ BARN, FOR LITEN - TRIST, TRIST" (middelaldrende spansk/norsk kvinne )

"SHE SO PRETTY" "BUT IS IT SAD" "SHE CAN'T HAVE CHILDREN, TOO SMALL - SAD, SAD" (a middle aged Norwegian - Spanish woman) Antallet kvinner som bestemmer seg for å avbryte svangerskapet når det oppdages genetisk lidelse har økt det siste tiåret. The number of women that decides to interrupt their pregnancy following the discovery of a genetic defect has increased over the last decade.

Jeg noterer kommentarene fra de forbipasserende og tenker på den norske skuespilleren med Downs syndrom som jeg kjenner. Hun kjemper for at mennesker som henne skal ha samme rettigheter som funksjonsfriske mennesker. I ytterste konsekvens handler kampen hennes om at mennesker med handikap som kan konstateres i svangerskapet, ikke skal bli tatt bort, men få en sjanse til å bli født og leve verdige liv. Hun stiller spørsmål til sorteringssamfunnet og ytringsfriheten rundt det, -og hver enkelts muligheter og rett til å følge drømmene sine.

As I note the comments by the passer by I think about the Norwegian actress with Down's syndrome that I know. She is fighting for equal rights as non-disabled people for people like herself. The crux of her fight is that as disability can be discovered during the pregnancy, the child should not be removed, but have a chance to be born and live a worthy life. She questions the "selection society", the freedom of speech on this issue and the opportunity and right of every individual to follow their dreams and ambitions. De forbipasserende jeg observerer lar seg fascinere og sjarmere av aktøren inne i glassboksen. Hun er flott, selvsikker og litt classy... sexy. Mange viser thumbs up, smiler, vinker. Andre blir forvirret av den kortvokste sitt flørtende blikk, de fleste tar seg tid til å lese, tar bilder- -noen spør om det er ok å ta bilder av henne. Fra boksen dunker suggererende clubbingrytmer, de som stopper opp og leser beveger seg i takt med rytmen, som kvinnen inne i glassboksen.

The people I observe passing by the box are fascinated and charmed by the performer inside. She has an air of elegance, En kortvokst kvinne kommer forbi i en elektrisk rullelstol, hun smiler til aktøren inne i boksen. Kjører rundt, sirkler inn boksen, filmer med mobilen sin. Jeg tenker dette er spesielt, at hun kom forbi akkurat her, akkurat nå - de speiler hverandre - innenfor og utenfor. Jeg får vite de er bekjente og skal ut og spise middag etter performancen er ferdig. . Håper de flørter masse i kveld!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square