Ceci n'est pas mon corps*

Dag 8

Menneskekroppen begynner å vise tegn på aldring etter 20-årsalderen. Denne degenerasjonen skjer som et resultat av at frie radikaler angriper kroppen, slik at DNA-strukturen skades. Rynker forårsakes av gjentatte bevegelser av huden, som når vi smiler. Det reduserte nivået av elastin skaper en større hudoverflate, for eksempel under haken. Gjennomsnittsalderen i Norge er 39 år, og denne alderen øker. Profesjonelle fotomodeller blir stadig yngre. Helst skal de starte karrieren når de er 14 år gamle.

* Dette er ikke min kropp

Fra 29. juni - 7. juli viser Dries Verhoeven ni aktuelle unntak fra regelen. Åpent daglig fra klokken 13-18.

Diskuter med oss på www.topublic.no

Day 8

The human body starts to show signs of ageing after the age of 20. The degeneration occurs as a result of free radicals attacking the body, which damage the DNA structure. Wrinkles are caused by repetitive motions of the skin, like the act of smiling. The reduced level of elastin creates a larger skin surface, for example under the chin. The average age in Norway is 39 years old, and this age is increasing. Professional photo models keep getting younger and younger. Ideally, they start their careers when they are 14 years of age.

* This is not my body

From 29 june - 7 July Dries Verhoeven showcases nine current exceptions to the rule. Opened daily from hrs. 13.00-18.00

Discuss with us on www.topublic.no

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square